Plecy

We wrześniu 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ostrowie odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczącą SU została Maja Pawełczyk z kl. VIII a, jej zastępczynią – Maja Florczak z kl. VII a, sekretarzem – Jakub Proce z kl. VIII a,
skarbnikiem – Dawid Walczak z kl. VII a, zastępcą skarbnika – Igor Sobieraj z kl. VIII a.

Opiekunkami SU wybrano panie: Elizę Siwik i Magdalenę Bednarek, a Rzecznikiem Praw Ucznia – panią Elżbietę Stężalską.

“Pomagajmy zawsze… dawajmy dobro innym… dzielmy się tym co mamy, gdyż drugi człowiek może mieć jeszcze mniej”… tymi regułami kierował się Samorząd Uczniowski naszej szkoły organizując we współpracy z Radą Rodziców – zbiórkę produktów spożywczych z przeznaczeniem dla ludzi w potrzebie. Dzięki zaangażowaniu całej szkolnej społeczności udało się zebrać wiele niezbędnych w kuchni produktów. Wszystkie rzeczy zostały przekazanie przez organizatorów na cele dobroczynne. Serdecznie dziękujemy darczyńcom, a Młodzieży i Rodzicom gratulujemy udanej akcji.

Zgodnie z tradycją obchodziliśmy dzisiaj Andrzejki🥳. Nasz Samorząd przedstawił prezentację o historii i zwyczajach z nimi związanymi. A później oczywiście pojawiły się wróżby!!!! Ależ była zabawa😂

Dzisiaj w naszej szkole zrobiło się pomarańczowo, bo obchodziliśmy ,,Dzień Dyni”. Z tej okazji Samorząd Szkolny sprzedawał pyszne dyniowe ciasto i babeczki.

Dzień Samorządności – starsi uczniowie zamienili się rolami z nauczycielami i poprowadzili zajęcia dla młodszych kolegów.

Pielęgnujemy drzewostan.